The Trend Jonybo - Where Jonybo Is A Pleasure.

Djurs hälsa

Det finns en ganska vanlig parasit hos djur som heter spolmask men det är ingen fara för djurets hälsa om man upptäcker den i tid. Då gäller det att ta kontakt med någon veterinär som har erfarenhet av det och som kan ge en avmaskningskur. Det är inga svåra moment utan det hjälper i stället djuret att bli av med parasiten som orsakar besvär för djuret. För både djuret och människan är det bra att göra sig av med parasiten så fort som möjligt. Man vill undvika risken att smittan förs vidare till andra.